Indtastningsformularen er fjernet, idet flere medlemmer har oplevet at mails ikke når frem. Der har kørt en korrespondance med bl.a. TDC om problemet, men uden at det er lykkedes at løse det.