Tølløse Flyveklub – EKTO
Placering: 55°34'54.1"N 11°45'22.2"E / 55.581036,11.755447
Midtsjælland – 4 km syd for Tølløse by
Højde: 36 m MSL
Banelængde: 890 meter
Baneretning: 09/27
Tølløse radio på frekvens: 123.425 mHz
Telefon: +45 3021 7259 / +45 5918 0464


GENERELT

Når du flyver fra Tølløse Flyveplads, skal du være opmærksom på andre aktiviteter.

• Flyvning med flere former for luftfartøjer og startmetoder.
• Start og landing med motorfly kræver tilladelse (PPR) fra Tølløse Flyveklub
(TFK).
• Motorfly og TMG skal flyve ind fra nord og ikke over Kirke Eskilstrup.
• Placeringen i EKRK ind- og udflyvning, medfører ofte overflyvning under
2000’.
• I den østlige baneende ligger en jernbane, der skal overflyves i min. 20m.
• Ruten fra asfaltvejen til klubhuset sker på grusvej og den indgår i en
trampesti, der ligger i den vestlige baneendes begrænsning.
• Der er ofte heste/ryttere, hundeluftere motionister oa. på vejen i sydlig
begrænsning, som ikke altid er bekendt med flyvning og tilhørende vilkår
uagtet skiltning.
• Banen er kuperet og kan være blød.

AKTIVITET

I flyvesæsonen fra april til oktober er radioen og telefon stort set altid
bemandet dagtimerne i weekenderne og på helligdage. På hverdage kan der
ikke forventes svar. Kontakt evt. flyvepladsledelsen på startstedet: +45 3021
7259 / +45 5918 0464 om aktiviteter på pladsen forud for ankomst.

Motorfly er kun tilladt efter forudgående aftale med bestyrelsesmedlem, og
normalt kun i forbindelse med flyslæb. Svævefly, motorsvævefly (TMG), para- og
hanggilder (PG/HG) er tilladt. Aftale om motoriserede (PPG/PHG), kan laves på
individuel basis med Tølløse Flyveklubs bestyrelse,

Flyvepladsen ligger den nordøstlige ende af S4, umiddelbart op ad S5 og 4-5
km syd for T5 ogT6, der er trafikeret ind- og udflyvning for EKRK.
Roskilde Approach kan orientere om S- og T områdernes status.

Tølløse Flyveplads beflyves med flere former for luftfartøjer og der anvendes
primært spil starter op til ca. 1500 fod, men også flyslæb og selvstart
forekommer. Vær også opmærksom på flyveaktivitet over 1500 fod omkring
pladsen, især når svæveflyveområderne S4 og S5 er åbne.

Landingsrunde med motorfly, TMG samt PPG/PHG skal foregå nord for
pladsen uanset baneretning og ikke over Kr. Eskildstrup by beliggende syd
for pladsen.
Efter landing skal luftfartøjer hurtigst muligt fjernes fra landingsfeltet.
Landingsafløb skal foretages i en ret linje. Kryds og drej kan alene ske efter
radiokontakt til Tølløse Radio på 123,425 mHz eller sikring af det kan forgå uden
gene for andre.

Indflyvning til bane 27 og udflyvning bane 09 skal ske i mindst 20m over
jernbanen i østlig baneende.

Om vinteren og i det tidlige forår kan banen være blød, ligesom den fremstår
kuperet og ujævn, især for motorfly. I disse perioder er der risiko for fastkørsel.